28 Mayıs 2024 Salı
Ana SayfaHaberlerKronik hastalıklarla etkin mücadelede Aile Hekimliği dönemi

Kronik hastalıklarla etkin mücadelede Aile Hekimliği dönemi

İçerikleri

Aile hekimlikleri görev alanındaki vatandaşlara diyabet, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları, obezite, kanser ve yaşlı izlem taramalarını aldıktan sonra elde edilen sonuçları Hastalık Yönetim Platformu (HYP) sistemine işleyecek.

Aile Hekimliği Personelinin Ücretleri Artacak

Sağlık Bakanlığı’nın 30 Haziran tarihinde yayımladığı Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının ücretlerine kronik hastalıkların yönetimine dair parametrelerde ilave edilecek. Böylelikle aile hekimliği personelinin ücretlerinde de artış sağlanmış olacak.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü çalışma sayesinde ocak ayından itibaren hizmete giren Hastalık Yönetim Platformu (HYP), 1 Temmuz tarihinden itibaren de ülkemiz genelindeki bütün aile sağlığı merkezlerine yaygınlaştırılarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Bu sayede kronik hastalığı olanların takibi daha yakından gerçekleştirileceği gibi bazı hastalıkların tanısı erken safhada konularak gereken tedbirler alınabilecek.

Bundan önceki dönemde de aile hekimliği merkezlerince yapılan ancak yeterince yaygınlaştırılamayan diyabet, hipertansiyon, obezite, kalp ve damar hastalıklarına dair değerlendirmelerin yanı sıra kanser ile yaşlıların sağlık taramaları, yeni uygulamayla birlikte hedef nüfustaki her kişi için ayrı ayrı uygulanacak ve bu taramalardan elde edilen sonuçların HYP sistemine işlenmesi zorunlu olacak.

Vatandaşlar Tek Tek Aranarak Kanser Taramasına Davet Edilecek

1 Temmuz tarihinden itibaren uygulamaya giren yeni HYP sistemiyle birlikte her aile hekimliği görev alanındaki vatandaşlara telefonla ulaşarak ya da SMS atarak danışmanlık hizmeti almaları için davet edecek. Yeni uygulamaya göre 30-65 yaş aralığındaki kadınlar rahim ağzı kanseri taraması in davet edilecekken, 50-70 yaş aralığındaki kadın ve erkekler ise kalın bağırsak kanseri taraması için aile hekimliğine davet edilecek.

Yine 40-69 yaş aralığındaki kadınların en yakın tarama biriminde meme kanseri taraması yapılarak takip altına alınacak. Bu taramalar neticesinde sonuçlar pozitif ya da şüpheli çıktığı takdirde hastaların teşhis merkezlerine sevki gerçekleştirilecek.

Aile hekimlikleri tarafından hedef nüfustaki vatandaşların aylık taramaları rahim ağzı kanserinde en az yüzde 50, meme kanserinde en az yüzde 40 ve kalın bağırsak kanserinde en az yüzde 50 şeklinde gerçekleştirilecek.

18 Yaşından Büyük Bireylerin Yılda En Az Bir Defa Kan Basıncı Ölçülecek

18 yaşından büyük vatandaşların hipertansiyon değerlendirmeleri kapsamında bütün aile hekimlikleri senede en az bir defa kan basıncını ölçmek için vatandaşları aile hekimliğine davet edecek.

Bu ölçümler sonucunda kan basıncı yüksek çıkan hastaların yanı sıra obez, kilolu, 50 yaş üstü, diyabet hastası, tütün ve tütün mamullerini kullanan ve aile öyküsünde kronik böbrek yetmezliği olanların kilo, boy ve bel çevresi ölçümleri aile hekimlikleri tarafından düzenli olarak yapılacak.

Bu ölçümler sonucunda aile hekimliği tarafından gerek görülürse hastaların fizyoterapist, diyetisyen ve psikolog gibi uzman hekimlerden yardım almalarının sağlanması için Sağlık Hayat Merkezlerine yönlendirmesi yapılacak.

Hipertansiyonu olan hastaları ise e-Nabız sisteminden kendi tedavi planlarını görüntüleyebileceği gibi evde ölçümünü yaptıkları tansiyon değerlerinin yüklemesini e-Nabız sistemine yapabilecekler.

40 Yaş Üstüne Kalp-Damar, Obezite ve Diyabet Risk Hesaplaması Yapılacak

40 yaş ve üstü kişilerin aile hekimliklerine müracaatlarından bağımsız şekilde bir defa kardiyovasküler risk değerlendirmesi yapılacak. Bu sayede 40 yaş ve üstü kişilerin 10 yıllık süreçte ölümcül koroner kalp hastalığı, geçici iskemik atak ve inme geçirmene riskine dair hesaplama yapılacak.

Bu değerlendirme yapılırken ilk olarak cinsiyet, yaş ve sigara kullanıp kullanmadıklarına dair hastalardan bilgi alındıktan sonra kan basıncı değerleri ölçülecek, sistolik kan basıncı değeri de alındıktan sonra total kolesterol değeri incelenecek.

Düşük risk grubunda olan kişiler için fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, tütün ve tütün mamullerinden kaçınma, alkolün bırakılması gibi yaşam tarzı değişikliklerine yönelik danışmanlık hizmeti verilecek. Orta, yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan kişilerinde Sağlıklı Hayat Merkezlerinde Sağlıklı Hayat Merkezlerinden destek almasının yanı sıra daha ileri tetkikler yapılması ve tedavi planlamasının yapılabilmesi içinde uzman hekime yönlendirilecek. Bu bireylerin obezite ve diyabet riski bakımından da taraması yapılacak.

65 Yaş Üstü Herkesin Yılda Bir Defa Sağlık Değerlendirmesi Yapılacak

65 yaşını geçen herkesin senede en az bir defa genel sağlık kontrolünden geçirilmesi için aile hekimleri ve sağlık çalışanları tarafından bu kişilere telefon edilerek ya da SMS gönderilerek aile hekimliklerine davet edilmesi ve hastalık öykülerinin alınması sağlanacak. Ayrıca bu kişilerin fiziksel muayene ve laboratuvar incelemeleri de yapılacak.

Yaşlı insanların genel sağlık değerlendirmeleri yapılırken, o güne kadar geçirmiş olduğu hastalıklar, Alzheimer veya demans olup olmadığı, günlük fiziksel aktiviteleri, sigara kullanıp kullanmadığı, beslenme tarzı, görme, işitme ve idrar kaçırma gibi sağlık problemlerinin olup olmadığı, ağız ve diş sağlığı ile ilgili yaşadığı sorunlar ve hangi ilaçları kullandığı ile ilgili bilgiler ışığında bütüncül bir bakış açısı sergilenecek.

65 yaş üstü bireylerin giyinirken, yemek yerken, telefon kullanırken ve yemek yaparken yardıma gereksinim duyup duymadığı belirlendikten sonra tedavi programı belirlenecek. Aile hekimliği tarafından gereksinim duyulduğu takdirde daha ileri tetkik ve tedavi planlamasının yapılması için uzman hekimliklere yönlendirmesi yapılacak.

Aile hekimlikleri tarafından hedef nüfustaki vatandaşlara diyabet, hipertansiyon, kalp ve damar rahatsızlıkları, kanser ve yaşlı izlem taramalarına dair değerlendirmeler yapıldıktan sonra HYP sistemindeki ilgili modüllere bu bilgilerin kaydı yapılacak ve düzenli takibi sağlanacak. Böylelikle daha sağlıklı ve sağlığına dikkat eden bir toplum için önemli bir adım atılmış oldu.

E-Devletten Aile Hekimi Değiştirme

Kronik hastalar aile hekimliklerinde düzenli takip edilecek

Aile hekimi nasıl olunur, aile hekimi maaşları ne kadar?