26 Mayıs 2024 Pazar
Ana SayfaHaberlerCovid-19 virüsünde ölüm riski bu yaşın üstündekilerde 6,7 kat artıyor

Covid-19 virüsünde ölüm riski bu yaşın üstündekilerde 6,7 kat artıyor

İçerikleri

Covid-19 virüsü salgınından dolayı bu sene sanal ortamda gerçekleştirilen 23. Türk Toraks Derneği Kongresi’nde koronavirüs salgınına dair yapılan iki önemli araştırma ile ilgili sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı. Bu sene Mart ve Temmuz ayları arasında Covid-19 virüsü enfekte olan bin 500 vaka üzerinde Türk Toraks Derneği Dış İlişkiler Sorumlusu Prof. Dr. Nurdan Köktürk önderliğinde TURCOVID-19 adıyla gerçekleştirilen araştırmadan elde edilen verilere göre koronavirüs 65 yaş ve üstüne enfekte olduğu zaman ölüm riski 6,7 kat yükseliyor.

Sağlık Çalışanlarının % 17’si Koronavirüse Yakalandı

TURCOVID-19 araştırmasında incelenen bin 500 vakanın yüzde 69,7’sine kesin tanı konurken mikrobiyiolojik tekniklerden faydalanıldı. Geriye kalan yüzde 30’luk kesime ise radyolojik veriler sayesinde kesin tanı koyulabilse de bu vakalarda PCR test sonucu negatif çıktı. Bin 495 vakaya çekilen akciğer tomografisinin yüzde 83’ünün akciğerlerinde ise koronavirüse dair bulgulara rastlandı. Koronavirüs enfekte olduğu tanısı konan vakaların yüzde 17’sini sağlık çalışanları oluşturuyordu. Ayrıca araştırma esnasında bir sağlık çalışanının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiği de bildirildi.

Ölüm Vakalarında Ortalama Yaş 71

5 aylık süreç içerisinde hastaneye müracaat eden bin 500 vakanın yüzde 57’sini erkekler, yüzde 43’ünü ise kadınlar oluşturuyor. Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması ise 71 olarak açıklandı. Araştırmaya göre 65 yaş ve üstünde koronavirüs enfekte olan kişilerde ölüm riski 6,7 kat artıyor. Vakaların yüzde 76’sı pnömoni iken yüzde 14’ünün ise ağır pnömoni olduğu bildirildi. Ağır pnömoni vakalarında ölüm riski 16 kat yükselirken, çoklu organ yetmezliği ve septik şok ise 94 kat yükselmektedir.

Aktif Sigara İçimi Ölüm Riskini 3,7 Kat Artırıyor

Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda görevli Uzman Dr. Şerife Torun’un koronavirüs tanısı konan sağlık çalışanlarının risk faktörleri ile koronavirüs tedavi sürecinin seyri üzerine gerçekleştirdiği araştırmada yapılan değerlendirmeden elde edilen sonuçlarda bu sene dijital ortamda yapılan kongrede açıklandı. Araştırmaya 13 farklı ilden 162 doktor, 179 hemşire ve 124 diğer sağlık personeli dahil edildi. Araştırmaya göre koronavirüs tanısı konan doktorların yüzde 26.7’sinde, hemşirelerin yüzde 17.3’ünde, sağlık personelinin ise yüzde 26.6’sında en az bir kronik rahatsızlık mevcut.

Araştırmadan elde edilen veriler aktif sigara tüketiminin ölüm riskini 3,7 kat, solunum güçlüğünün ise 6,5 kat artırdığını gösteriyor. Koronavirüs tanısı konan vakalarda ölçülen en yüksek ateş 38.2 oldu. Vücut ısısının her 1 derecelik artmasında ise ölüm riskinin 1,5 kat arttığına vurgu yapıldı.

Kronik Rahatsızlıklar Ölüm Riskini Artırıyor

Araştırmadan elde edilen verilere göre kronik rahatsızlıklardan kalp yetmezliği ve KOAH ölüm riskini 5 kat, kalp rahatsızlığı 4 kat, Immunsupresif durumlar 6 kat, hipertansiyon 3 kat, kanser tanısı 10 kat ve böbrek yetmezliği 4 kat artırıyor. Kaybedilen grupta en fazla kullanılan ilaç Favipiravir olmuştur. Ancak bu durumun ilişkisi hastalığın ağırlığıyla ilgili gibi görünüyor. Hidroksiklorokin ve Azitromisin’in ise mortalite ile ilişkisinin bulunmadığı görünüyor. En sık yan etkiye ise karaciğer toksitesinde rastlanmaktadır.

Kronik rahatsızlığı bulunan insanlar, kronavirüs salgınından korunmak için maske, sosyal mesafe, hijyen gibi kurallara daha fazla dikkat etmeli ve salgın sürecinde evde kalmaya daha çok özen göstermelidir.