20 Haziran 2024 Perşembe
Ana SayfaHaberlerYaşlı covid-19 vakaları daha yüksek ölüm riski altında

Yaşlı covid-19 vakaları daha yüksek ölüm riski altında

İçerikleri

Covid-19 virüsü salgınından dolayı Almanya’da yaşanan can kayıpları son haftalar içerisinde ciddi şekilde yükseldi. Almanya’da Covid-19 virüsünden dolayı günlük ölü sayısı 400 kişiye kadar ulaştı. Bu artış neden kaynaklanıyor? Geçtiğimiz bahar aylarıyla kıyaslandığı zaman daha fazla insan mı ölüyor?

Ölüm Oranları Neden Yükseliyor?

Yeni Covid-19 virüsü vakalarının eğrisi, Ekim ayından bu tarafa Almanya’da çok ciddi şekilde yükselişe geçti. Covid-19 virüsünün sene başından görülmesinden bu tarafa Covid-19 virüsü enfekte olan insan sayısı bir milyonu geçti. Haftalardır sağlık durumu ağır seyreden ve ölüm ihtimalleri yüksek olan vakaların istatistiksel verilere gecikmeli şekilde yansıyacağı uzmanlar tarafından ifade ediliyor. 2 Kasım tarihinde ‘Bild’ gazetesine önemli açıklamalarda bulunan Alman Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gab, iki-üç hafta içerisinde nisan ayı içerisindeki yoğun bakım vaka sayısının aşılacağını söyleyerek önemli bir uyarıda bulunmuştu.

Ücretsiz Yoğun Bakım Yatakları Hızla Azalıyor

Gerald Gab bu uyarısında maalesef haklı çıktı. 1 Aralık 2020 tarihi itibariyle Almanya’da yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Covid-19 vaka sayısı dört bin kişiye yaklaştı. Nisan ayı içesindeki vaka sayısı ise 2 bin 850 kişiydi. Robert Koch Enstitüsü (RKI) ile Alman Disiplinlerarası Yoğun Bakım ve Acil Tıp Derneği’nin (DIVI) raporunda dikkat çekilen net eğilime göre ücretsiz yoğun bakım yataklarının sayısı hızla azalıyor.

Almanya’da artan ölüm vakalarının son aylardaki veriler dikkate alındığı zaman beklenen bir şey olduğuna değinen Alman Enfeksiyon Araştırma Merkezi Görevlisi Ralf Krumkamp, “Ölü sayısındaki artışın, vaka sayıları ile kıyaslandığı zaman güncel verilere gecikmeli bir şekilde yansıdığı fark edilir. Özellikle 80 yaş ve üstü kişilerde vaka sayısı çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Bu da ölüm sayılarının daha da artacağına işaret ediyor.” dedi.

Covid-19 virüsü enfekte olan yaşlı vakaların ölüm riskinin istatiksel olarak daha yüksek olduğunu araştırmalarda gösteriyor. Amerikan Yale Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği bir araştırmadan elde edilen veriler, 64 yaş ve üstü Covid-19 virüsü enfekte olan kişilerde ölüm riskinin, 55 yaş altında Covid-19 virüsü enfekte olan kişilere kıyasla 62 kat daha fazla olduğunu gösteriyor.

Almanya’da İkinci Dalganın Sonuçları Daha Ciddi

Yeni Covid-19 vakalarının sayısı dikkate alındığı zaman ikinci dalganın sonuçlarının ilk dalgadan daha vahim olduğu görülüyor. İlk dalgada Covid-19 virüsünün enfekte olduğu günlük vaka sayısı 6 bin civarında iken, ikinci dalgada bu vaka sayısı 23 binlere kadar ulaştı. İki dönem arasındaki en büyük fark ise haftalık test sayısında kendisini gösteriyor. Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanan veriler incelendiği zaman Almanya’da baharda haftalık yapılan test sayısı 300 bin ila 400 bin arasında değişirken, ikinci dalgada haftalık yapılan test sayısı 1,2 milyon ile 1,7 milyon arasında değişiyor. Gözden kaçırılmaması gereken bir diğer husus ise bildirilmeyen vakaların muhtemelen ilkbaharda daha fazla olmasıdır.

Ölü sayısına bakıldığı zaman ise farklı bir tablo ortaya çıkıyor. İlk dalgada ulaşılan maksimum değere, şu an yaşanılan ikinci dalgada daha yeni ulaşıldı. 27 Kasım tarihinde vefat eden Covid-19 vaka sayısının 426 olduğu açıklandı. Bu aynı zamanda pandemi sürecinde Almanya’da görülen en yüksek günlük ölü sayısı olarak kayıtlara geçti. Ülkedeki 14 günlük ortalama alındığı zaman eğrinin ilk dalgadaki ölüm oranlarıyla benzer seyir içerisinde olduğu görülüyor.

İkinci Dalgada Daha Fazla Can Kaybı mı Yaşanıyor?

Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil. Hatta toplam vaka sayısı dikkate alındığı zaman bu dönemde Covid-19 virüsünden hayatını kaybeden insan sayısının ilkbahardan daha düşük olduğu görülüyor. RKI kayıtlarına göre Covid-19 virüsünden hayatını kaybedenlerin oranı Nisan 2020 ortalarında yüzde 6,98 iken, bu oran Ekim 2020 sonu itibariyle kayda değer oranda gerileyerek yüzde 0,94’e düştü. Ancak RKI tarafından Kasım ayı içerisindeki ölüm verilerinin henüz kesin bir anlam taşımadığı açıklandı. Çünkü mevcut vakaların gelecek haftalarda akıbetlerinin ne olacağı belirsizliğini koruyor.

Ölüm Oranında Referans Değeri Vaka Sayısı

Ölüm oranlarının belirlenmesindeki referans değerinin, kayıtlara geçen toplam vaka sayısı olduğunun ve bu sayınında artan test sayıları nedeniyle daha yüksek çıktığının gözden kaçırılmaması gerekiyor. Bütün bu veriler dikkate alındığı zaman ölüm oranlarının ilkbahara göre daha düşük olduğu görülüyor. Bundaki en büyük etken ise risk gruplarının bahar ayına kıyasla daha iyi korunmasıdır. Vefat edenlerin mutlak sayısının 44. takvim haftasında 1045 olduğu görülürken, ilkbahardaki 14. takvim haftasında bu sayının 2 bin 252 kişiye çıktığı görülüyor. Bu sayının neredeyse yarı yarıya düşmesi pozitif bir işaret olarak kabul ediliyor. Vefat edenlerin sayısında gözlemlenmesi daha kolay bir değerin bulunduğunu söyleyen Alman Enfeksiyon Araştırma Merkezi Görevlisi Ralf Krumkamp, “Covid-19 virüsü testleri kararlı ve düzenli olarak yapılmadığı takdirde hafif seyreden vakaları göz ardı etmiş oluruz. Sağlık durumu ağır seyreden vakalar ile vefatlar ise klinik verilere dayandığından dolayı daha net veriler elde edilebiliyor.” diye konuştu.

Pandemi Ölüm Oranlarını Yıllık Ortalamanın Üstüne Çıkardı

Her ülkede olduğu gibi 2020 yılı içerisinde Almanya’da da önceki yıllara kıyasla daha fazla insan hayatını kaybedecek. Ayrıca verilerin ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği söylenebilir. Diğer Avrupa ülkelerindeki ölüm oranlarına bakıldığında Almanya’da daha az insanın hayatını kaybettiği söylenebilir. Yine de Covid-19 virüsü salgınının neden olduğu pandemiden dolayı ölümler yıllık ortalamanın üstüne çıktı.

Mart sonu ile Mayıs başı arasında hayatını kaybeden insan sayısının önceki yıllarla kıyaslandığı zaman daha fazla olduğu Federal İstatistik Dairesi kayıtlarında görülüyor. 2020 yılı Nisan ayı başında yaşanan ölüm vakalarının son dört yıl ortalamasının yüzde 14 üstünde gerçekleştiği kayıtlardan anlaşılıyor. Covid-19 virüsünden kaynaklanan ölümlerin artmasından dolayı ölüm oranı şu anda son birkaç yılın ortalamasını geçti. Bu verilerin bildirilmeyen ya da kesin olarak saptanamayan Covid-19 virüsü ölümlerine ışık tuttuğu söylenemez. Bu da gerçek rakamların çok farklı olabileceğini gösteriyor. Avrupa’ya bakıldığı zaman eğilimin daha net olduğu söylenebilir.

Avrupa Ölüm Oranı İzleme Projesi (Euromomo) verileri incelendiği zaman 2020 yılının bahar ayında Avrupa kıtasında kayda geçilen vefatların, geçmiş yıllar ortalamasının çok üstünde olduğu görülüyor. Bu artış eğiliminin halen sürdüğü bilinmekte. 26 Avrupa ülkesinin istatistikleri teker teker incelendiği zaman büyük farklılıkların olduğu hemen fark ediliyor. İspanya, Belçika ve Fransa’da kayda geçen ölüm oranları ortalamanın üstünde iken, Yunanistan ve Finlandiya’da ise kayda geçen ölüm oranlarında kayda değer değişiklik olmadığı görülüyor.