18 Nisan 2024 Perşembe
Ana SayfaHaberlerSürdürülebilir gelecekte yaşamak, yaşatmak

Sürdürülebilir gelecekte yaşamak, yaşatmak

İçerikleri

11. Kalkınma Planı rekabetçi üretim ve verimliliğe odaklanarak hazırlanmıştır. Türkiyemizde Teknolojik dışa bağımlılık azaldı. İmalat sanayiinde yapısal disiplinle sektörel önceliklendirme  yaklaşımı belirlendi. Orta ve uzun vadede rekabetçi hızla büyüme hedeflendi. Teknoloji Odaklı Sanayii Hamlesi Programı belirlenmektedir.  Sanayileşme İcra Kurulu oluşturulmuştur.

Mesleki ve Teknik Eğitimle işgücü piyasası arasında bağ güçlendirilerek Nitelikli Personel yetiştirilmesi hedeflenmiştir. E Devlet ve Digital Türkiye Versiyonu 1.0 da 2019 sonuna kadar tüm verilerin kayıt altına alınması sağlanacaktır.

2023 yılında insan odaklı yapay zeka esas alınarak  Digital Türkiye Versiyonu 2.0 olarak adlandırılan veri paylaşımı sistemine geçilecek olup, böylece iş süreçleri, meslekleri teknoloji alanlarında bütüncül dönüşüm sağlanacaktır. Ayrıca ekonomik ve sosyal refah seviyesinin yükseltilmesi saglanacaktır.  

İhracat anaplanında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcanın açıklamasıyla ekonomik küçülmenin sonu gelip ihracatın arttırılması hedeflenerek, hedef ülke, hedef pazar ve hedef kurumla geleceğe güvenle bakarak yatırımcı ve girişimcilerle sağlanacaktır.

Gelişim 5 sektör 17 ülkeyle sağlanacaktır. Otomatik, teknoloji, elektrik, makine tekstil, Çin, Rusya, Almanya  vb gibi ülkelerle yapılacaktır. Sektörlerde E ticaret, Eximbanktan destekle, KOSGEB vb gibi kaynaklarla stratejik iyileştirme sağlandı ve devam edilecektir. Küresel gerçek dönüşüm Bilişim Teknolojileri, Yapay Zeka, Eğitim ve E ticaret Ağıyla, Digitalleşmeyle gelecekte  Türkiyemiz için E ihracat hedefinde 226,6 milyar dolar kazanç hedeflenmektedir..

ABD Ticaret Bakanı ROSS 43 yatırım finansman kuruluşuylaı, 52  Türk firması ise ABD  de iş alanına yatırımıyla sonucu 100 milyar dolar İhracat hedeflenmektedir.

21. yüzyılda uluslararası ve ekonomik işbirliklerininde dikkate alınarak Küresel Fırsatlar kadar risklerde yapay zekanın rolü önemlidir. Çin ABD gibi lider ülkeler ile farkımızı azaltmak için işbirlikleriyle yapay zeka ve digital teknolojiler alanı ve hukuksal düzenlemelerin aciliyeti dikkati çekmektedir.

11. Kalkınma Planı ve İhracat Anaplanının yerelde uygulamaya konulması ise 2015 te belirlenen 17 Südürülebilir Kalkınma Hedefleriyle Birleşmiş Milletler tarafından UNDP 193 ülkebelirlenirken, 15 Temmuz 2019 da 2. Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme (VNR) raporu aşamasında 17 amacın 169 alt hedefleri belirlenmiştir. Tabii bu sonuçlar da yerel yönetim Belediyecilik anlayışıyla  Kamunun disiplinli uyumuyla sağlanarak geliştirilecektir. Ankara ve İstanbul illerinde yapılan Digital Teknolojilerin Entegrasyonu ve Dönüşümüyle SürdürülebilirKamu ve Özel Değişimi yerel işlemlerde hızlanmayı sağlamıştır. Diğer illerde de yapılacak düzenleme adımlarıyla Türkiyemiz Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde istenen Kalite ve Verimiliği elde ettiğinde İhracat rakamlarımızın da hızla arttırıldığı günleri görerek HEDEF alarak ilerlemeliyiz.

Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya ile kaldırmakta ve çözmeye çalıştığı mülteci sorunlarıyla uğraşmaktayken, bugünde  verdiğimiz şehitlerimizle ENGEL  (-) yönümüzle , ülkemizin birliği ve 2023, 2030 stratejik belirlenen 11. Kalkınma hedeflerine ilerlerken artılarımızla paylaşarak çoğaltabiliriz.