26 Mayıs 2024 Pazar
Ana SayfaHaberlerKorona geçirenlerde aylarca süren baş ağrısı tespit edildi

Korona geçirenlerde aylarca süren baş ağrısı tespit edildi

İçerikleri

Covid-19 virüsü geçiren hastaların yaklaşık yüzde 30’unda baş ağrısı tespit edildiğini belirten Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Karadaş tarafından yapılan koronavirüsün nörolojik bulgularıyla ilgili araştırmanın sonuçları uluslararası dergilerde de yayımlandı. Covid-19 virüsü kaynaklı baş ağrısının gerçek baş ağrısı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karadaş, baş ağrısının yüzde 90 oranında iki taraflı görüldüğünü ifade etti.

Tek Bulgu Baş Ağrısı Olabiliyor

Covid-19 virüsünün nörolojik bulgularına dair yaptığı araştırmayla ödül alan Prof. Dr. Karadaş, “Araştırma sonucunda elde ettiğimiz verilerden Covid-19 virüsünde baş ağrısının yanı sıra beyin damar rahatsızlıkları, epilepsi, ağrılar, koku ve tat alma bozuklukları gibi birçok nörolojik bulgular seyrettiğini gördük. Tarafımızdan yapılan araştırmalar neticesinde yüzde 30’lara varan yüksek oranda baş ağrısı saptadık. Tek bulgunun baş ağrısı olduğu vakaların oranı azımsanmayacak seviyelerdedir. Bu vakalarda baş ağrısı haricinde hiçbir bulguya rastlanmıyor.” ifadelerine yer verdi.

Normal Baş Ağrısından Farklı

Covid-19 virüsünün neden olduğu baş ağrısının normal baş ağrısına benzemediğini kaydeden Prof. Dr. Karadaş, “Covid-19 virüsünün neden olduğu baş ağrısının özellikleri bilinmezse ve bu baş ağrıları diğer baş ağrılarıyla karıştırılırsa Covid-19 virüsü enfekte olan vaka toplum içerisinde yaşamaya ve virüsü etrafındakilere yaymaya devam edecek. Toplum içerisinde en fazla migren, gerilim ve küme tipi baş ağrıları bilinse de koronavirüs baş ağrısı gerçek bir baş ağrısı olarak bu tip ağrılardan çok farklıdır. Covid-19 virüsü kaynaklı baş ağrısı yüzde 90 oranında iki taraflı seyrediyor. Migrendeki zonklayıcı baş ağrısına Covid-19 virüsü baş ağrısında da rastlansa da migrendeki yarım baş ağrısı çok rastlanan bir durum değil. Koronavirüste görülen baş ağrısında ayırt edici bulgular zonklayıcı, sıkıştırıcı ve iki taraflıdır. Yine buna eşlik eden bazı bulgularda olabiliyor. Bu bulgular içerisinde kilo kaybı, ishal, koku ve tat almada bozukluk ön plana çıkıyor. Bu baş ağrısının dirençli olması ve ilaçların dahi dindirememesi diğer ayırt edici özelliklerdir. Bu tür bulguların görüldüğü vakalarda direkt koronavirüsün akla gelmesi lazım.

Koronavirüsteki baş ağrısının semptomları migren semptomlarıyla benzerlik gösterebiliyor. Örneğin migrenin semptomlarından olan ses, ışık ve koku hassasiyeti koronavirüs baş ağrısında da görülebiliyor. Bu nedenle migrenle karıştırılma ihtimali yüksek bir baş ağrısı türüdür. Bu nedenle ağrının iki taraflı, sıkıştırıcı ve zonklayıcı olması, kilo ve iştah kaybı, koku ve tat alma bozukluğu gibi belirtiler Covid-19 virüsüne işaret eden önemli bulgulardır.” diye konuştu.

Baş Ağrıları Aylarca Sürebiliyor

Baş ağrıları hakkında yaptıkları değerlendirmeleri uluslararası yayın haline getirdiklerini belirten Prof. Dr. Karadaş, “Koronavirüs baş ağrısının da kendi içerisinde farklı tipleri var. Bazı tipleri çok dirençli olabiliyorken, bazı tipleri şiddetli ağrılı, bazıları ise orta şiddette ağrılı olabiliyor. Akciğer tutulumu fazla ise baş ağrısının şiddetli olma ihtimali çok yüksek oluyor. Bir yıl içerisinde edindiğimiz tecrübelerle vakaları daha iyi inceleyebiliyoruz. Koronavirüs enfeksiyonu 6 ay evvel önce geçirilmiş olsa dahi ortaya çıkan baş ağrılarına tanıklık ediyoruz. Koronavirüs süreciyle birlikte başlayan ve çok uzun süren baş ağrılarına rastlıyoruz. Koronavirüs sürecinde baş ağrısı yaşayan ama sürecin sonlanmasıyla baş ağrısı geçenler var. Bunlarla ilgili daha sağlıklı raporları önümüzdeki süreçte vereceğiz. Bu baş ağrılarının önemli bir kısmı kişiye özel yöntemlerle tedavi edilerek üstesinden rahatlıkla gelinebiliyor.” şeklinde konuştu.