26 Mayıs 2024 Pazar
Ana SayfaHaberlerSağlık stratejileri ve gelecekte dönüşüm

Sağlık stratejileri ve gelecekte dönüşüm

İçerikleri

Türkiyemizde 2002 yılında başlayan herkese eşit, ulaşılabilir ve kaliteli Sağlık sunumuyla başlayan Sağlıkta Dönüşüm Programı sonrası, Sağlık Bakanlığı 2019-2023 yılı stratejik hedefleriyle belirlenerek Değişim ve Dönüşümle güncelleyerek devam etmektedir. Sağlıklı Yaşamı Teşvik etmek, yaygınlaştırmak için 6 amaç belirlenerek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek, sağlık sistemindeki etkisini arttırmak, erişilebir, etkin ve kaliteli hizmet sunumunu gerçekleştirip, bütünleşik sağlık hizmet modeli hayata geçirilmiştir. Sağlık çalışanının verimini arttırarak, hizmet danışanının koruyucu ve önleyici tıp hizmeti almasıyla, sürdürülebilir sağlık hizmetinin sunulmasıyla ülkemizin ekonomik kalkınması, halkın refah düzeyinin arttırılması ve küresel sağlığa katkısı bulunmaktadır.

Gelişen Sağlık Endrüsileriyle de Milli Teknolojiyi geliştirerek yerli üretimi, sürdürülebilir ve halkın bütünleşik sağlığını koruyucu önlemlerin alınmasıyla, üreten ve gelişen Türkiye de dinamik ve etkin Sağlık Hizmet sunumu gerçekleştirilmektedir.

Sağlık Bakanlığı Şehir Hastaneleri Kampüslerinde Endüstri 4.0  teknolojisiyle hizmet sunumu gerçekleştirilmektedir.  Sağlık Sisteminde ki uygulamaları bilen, teknolojiyi etkin kullanabilen Nitelikli Sağlık çalışanlarıyla, süreklilikle kendini yenileyebilen sistemler oluşturulmaktadır. Mükemmeeliyet Merkezlerinin Kampüslerle entegre çalışarak, sürdürülebilir sağlık sistemimde kalite ve verimliliğin arttırılması hedeflenerek, çıkarılan yönetmeliğin uygulamaya konulması için çalışmalar yapılmaktadır. Türkiyemizde sağlık sisteminin güçlendirilmesiyle. Sağlık Ekonomisi .kapsamında Stratejik hedef belirlenen Sağlık Turizminin uygulamaları geliştirilmesi için İstanbul ve Antalya illerinin marka olması itibariyle de İzmir ve Bursa illerininde marka şehir olması için çalışmalar kamu ve özel sektör işbirliğiyle devam ettirilmektedir.

İzmir Ticaret Odasının 31. Sağlık Grubu Toplantısına katılan İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri özel hastaneler, tıp merkezleri yöneticileriyle bir araya gelerek, sorunlar ve çözüm önerilerini  değerlendirmiştir. İzmir İlinde Sağlık Turizminin geliştirilmesi için yurt dışına yönelik pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi gerekliliği de ortaya çıkmaktadır.

16-18 Ocak 2020 de Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin katkısıyla Uluslararası Yapay Zeka Kongresi düzenlenecektir. Tıptaki yapay Zeka uygulamalarının ele alınacağı, tartışılacağı kongrenin sağlık alanında bilinç ve farkındalık geliştirilerek, paydaşların işbirliği yapmaları amaçlanmaktadır.

19 Aralık 2019 da The Future Healthcare Türkiye 2019 da İstanbul da sağlık teknolojilerinin geldiği son nokta ve uygulamaları uygulayıcı ekip lider ve yönetilerinin paylaşımlarıyla da bilgi dağarcığımıza katkılarıyla çalışmalarımıza kalite ve verimlilikle devam edip, paylaşarak, üretebiliyoruz.

Serpil Betül AYKAM