13 Temmuz 2024 Cumartesi
Ana SayfaYaşamKanser hastaları erken emekli olabilir mi?

Kanser hastaları erken emekli olabilir mi?

İçerikleri

Bilindiği gibi kanser hastaları, gelir kaybını önlemeyi amaçlayan malullük sigortasından faydalanabilir. Kanser hastalarının uzun ve masraflı tedavi süreci içerisinde meydana gelen mağduriyetlerini bir nebze olsun gidermeyi hedefleyen bu sigorta açısından sağlık kurulu raporu, prim günü gibi bazı koşulları sağlamaları gerekecek.

Türkiye’deki sosyal güvenlik sistemi, iş gücü kaybına uğramış olan çalışanlar açısından bazı haklar tanıyor. Bu haklardan en önemlisi ve de en kritik sayılabilecek oranı ise erken emeklilik veya malülen emeklilik hakkı olarak görünüyor.

Kanser Hastalarının Malulen Emekli Olabilmeleri İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

  • Vatandaş, bir başka kişinin devamlı bakımına muhtaç durumunda ise eğer 10 yıl boyunca sigortalı olma şartı aranmayacaktır. 1800 gün malullük, ölüm ile yaşlılık sigortaları primi bildirilmiş olması yeterlidir,
  • Toplamda 1800 gün uzun vadeli sigorta primi ödenmiş olması şartı aranır,
  • Vatandaşın, herhangi bir işte çalışırken kanser hastalığına yakalanması durumunda ise en az 10 yıl boyunca sigortalı olması gerekir,
  • Söz konusu kanser hastalarının iş gücü kayıpları hesaplandığında % 60 oranında bulunması ve bu kaybın bir sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekir.
  • Kanser hastalığına yakalanan kişi, maluliyeti sebebiyle işten ayrılmalıdır,
  • Hizmet akdi dolmadan kendi adına bağımsız bir şekilde çalışan vatandaşların ise SGK’ya genel sağlık sigortası primi dahil olmak üzere işbirliğine ilişkin borç ile pişirdim borcunun bulunmaması gerekir,
  • Kanser hastalığı teşhisinin konulmasından itibaren bir yıl içerisinde başvuru işlemlerinin bile sertleştirilmesi gerekir.

Malulen Emeklilik İçin Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?

  • Kanser hastalığına yakalanan vatandaşın, 1800 günlük sigorta primi ödenmiş ise veya borçlanmak suretiyle 1800 günlük prim hizmetinin tamamlanması mümkün ise eğer rapor düzenlenmesi açısından hastaneye sevk edilir.
  • Gidilen sağlık kuruluşunda da düzenlenen sağlık kurulu raporuna göre hasta vatandaşın malullük aylığı alıp almayacağı belirlenir,
  • Gerekli olan bütün koşulları sağlayan vatandaşlar, daha sonrasında ise maluliyet tespiti işlemleri açısından sigorta kollarına göre değişik yerlere başvurur.

Geçici Maluliyet Süresi Mümkün Müdür?

Kanser hastalığının çeşidi ile tedavisine göre geçici olarak maluliyet durumu da söz konusu olabilir. Kanser hastalığına yakalanan vatandaşların maluliyet durumları mevcut ise eğer maluliyetleri, kanser hastalığının çeşidine göre değişen sürelerde bağlanır. Bu süre ise genel itibarıyla 12,18 ile özellikle de kan kanseri hastaları açısından 24 ay olacak şekilde belirlenir. Diğer taraftan kök hücre ile kemik iliği nakillerinden daha sonra 12 aylık maluliyet hakkı tanınır. Bu süre nihayetinde ise vatandaş, tekrardan kontrole girdiğinde iş gücü kaybı % 60’a çıkarsa eğer maluliyet aylığı devamlılık kazanır.