16 Haziran 2024 Pazar
Ana SayfaSağlıkSağlık Okuryazarlığı Bilinci Oluşturulmalı!

Sağlık Okuryazarlığı Bilinci Oluşturulmalı!

Serap Öcal'ın Aile Hekimi Dr. Mehmet Fatih Gürz ile yaptığı röportaj.

İçerikleri

Son zamanlarda hastanelerin acil polikliniklerinde inanılmaz bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Günümüzde birinci basamak hizmetiyle giderilebilecek bir sağlık sorunu için dahi aciller tercih edilmekte. Acil olmayan sağlık sorunlarında öncelikle olarak Aile Sağlığı Merkezleri (ASM)’nin tercih edilmesi hem acillerdeki gereksiz yoğunluğun önüne geçecek hem de vatandaşların ASM’lerde yaşına uygun yapılabilecek koruyucu sağlık hizmetlerinin de yapılmasını sağlayacaktır. Aile hekimliklerinde gereken hizmetin tam anlamıyla yapılabilmesi hastanelerde yığılmayı engelleyecek ve gerçekten ikinci basamakta tedavi edilmesi gereken hastalara yeterince zaman ayrılmasını sağlayacaktır.

saglik okuryazarligi bilinci olusturulmali 1 Sağlık Okuryazarlığı Bilinci Oluşturulmalı!

Konu ile ilgili görüşlerini aldığımız Aile Hekimi Dr. Mehmet Fatih Gürz, şunları söyledi: ” ASM’ler en çok başvurulan ve ulaşılması nispeten daha kolay olan sağlık tesislerindendir. Aile hekimi, aile bireylerinin ikametlerine yakın olup hizmet verdiği toplumu her yönüyle tanır. Aile Hekimleri koruyucu sağlık uygulamalarının bireylere nasıl uygulanacağını bilir ve sorumluluğu altındaki bireyleri bir hastalık çerçevesinde değil, bütüncül bir yaklaşımla sağlık koşulları; psikososyal çevre ve mevcut sağlık sorunları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirir. Dolayısıyla toplumun, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesinde aile hekimlerinin rolü büyüktür. Bu anlamda halkımızda sağlık okuryazarlığı bilinci oluşturulmalıdır.”

Çok İlaç Değil Doğru İlaç İyileştirir!

Dr. Mehmet Fatih Gürz, bilinçli ilaç kullanımı konusunun altını çizdi ve şunları söyledi: “Sağlık Bakanlığı‘mızın da üzerinde durduğu gereksiz antibiyotik ve ilaç kullanımı konusunda Aile Hekimleri kişilere doğru bilgilendirmeyi yapmaktadır. Örneğin hastanın özellikle antibiyotik kullanmayı düşündüğü bir çok enfeksiyon için en çok başvurunun yapıldığı hekimlerden biri aile hekimleri olnakta. Ayrıca Aile Hekimlikleri’nde reçete edilen ilaçların doğru kullanımı, Uzman Hekimler tarafından düzenlenen İlaç Kullanım Raporu sonrasında raporda yer alan ilaçların reçete edilmesi ve bu ilaçların hastalar tarafından düzenli kullanmaya devam etmelerinin sağlanması konusunda bilgilendirmeler yapılmaktadır. Dolayısıyla Aile hekimleri bireylerin ilaçlardan bilinçli  bir şekilde faydalanmasını sağlamaktadır.

Koruyucu Sağlık Hizmetleri, Sağlığın Temelini Oluşturur!

Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verildiği sağlık tesisleridir. Birinci basamak sağlık hizmeti verilen Aile Sağlığı Merkezleri, vatandaşlarımızın sağlık sorunu olması durumunda başvurmaları gereken ilk yerler arasındadır. Görüşlerini aldığımız Dr. Mehmet Fatih Gürz sözlerine şunları ekledi: “Aile Hekimleri olarak  vatandaşlarımızdan sadece hasta olunca değil hasta olmadan önce de  sağlıklı yaşamlarını devam ettirmeleri ve koruyucu sağlık hizmetinin sunulması,  geliştirilmesi ve sağlık kayıtlarının güncellenmesi adına ASM’leri yılda en az 1 defa  ziyaret etmelerini istiyoruz. Sağlık sadece hasta olmamak değil; bedenen , ruhen ve sosyal açıdan tam bir iyilik halidir. Koruyucu Sağlık Hizmetleri , sağlığın temelini oluşturur.

İşte Aile Sağlığı Merkezleri, sağlığın tanımında yer alan tam bir iyilik halinin sağlanması ve devam ettirilmesinde en önemli görevi üstlenmiştir. Hamile bir bayanın yapılan izlemlerinden tutun da o bayanın yenidoğan bebeğinin erişkin bir birey oluncaya kadar yapılan büyüme, gelişme takibinin ve aşılama hizmetlerinin yanında,15-49 yaş aralığındaki bayanların belli aralıklarla yapılan izlemleri, yine belli yaş aralığındaki kişileri kapsayan meme, rahim ağzı, kalın bağırsak kanseri taraması, kişilerin kilo-boy-beden kitle indeksi kontrolleri, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkları olan hastaların takipleri, gerekli görüldüğü takdirde bir çok kan tetkiki yapılması ve bunlarla birlikte gerekli diğer muayenelerin yapılması ve reçetelerin düzenlenmesi, bazı sağlık raporlarının düzenlenmesi ya da ilgili kuruluşa sevk edilmesi, enjeksiyon pansuman hizmetleri Aile Sağlığı Merkezleri’nde hastalarımıza ücretsiz olarak sunulmaktadır. Yani anne karnından ölünceye kadar hayatın hemen  her anında Aile Sağlığı Merkezleri sağlıkla ilgili bir çok hususta vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.