26 Mayıs 2024 Pazar
Ana SayfaYaşamDünyada yılan sokmasından kaynaklanan ölümlerin önüne geçilemiyor!

Dünyada yılan sokmasından kaynaklanan ölümlerin önüne geçilemiyor!

İçerikleri

Ülkemizde havaların ısınmasıyla birlikte yılanların görülme sıklığı artsa da yılan ısırması ve yılan sokmasına bağlı ölümlere ülkemizde çok az rastlanıyor. Öte yandan dünyanın diğer bölgelerindeki yılan sokmalarına bakıldığında her yıl en az 80 bin ile 130 bin arasında kişinin yaşamını yitirdiğini söylemek mümkün.

CNN adlı uluslararası haber sitesinde dünyada yılan ısırmalarıyla ilgili yer alan habere göre İngiltere’de faaliyet yürüten Wellcome Trust adlı sağlık çalışmaları örgütünün edindiği bilgiler paylaşılıyor. Yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkan sonuçlar yılan ısırmasına bağlı ölümlerin dünyanın en gizli ve en büyük sağlık sorunlarından birisi olduğunun altı çiziliyor.

Her Gün Dünyada Yılan Sokmasından 200 Kişi Ölüyor

Dünyada yılan sokmasının coğrafi konum itibariyle değerlendirilmesi yapıldığında Asya ve Afrika kıtalarında yaşanan yılan saldırılarının daha ölümcül olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bu kıtalardaki sağlık hizmetlerinin yeterince gelişmemiş olmasına da ölümlerin bu denli artmasına sebep oluyor.

Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yakın zamanda yılan sokması ile ilgili ölümlere bağlı olarak yaptığı açıklamada yeni bir yol haritası açıklayacağı paylaştı. Dünyada yılan sokmasına bağlı ölümlerde ciddi artışların meydana geldiğinin vurgulandığı açıklamada 2030 yılına kadar yılan sokmasına bağlı ölümlerin yarı yarıya azaltılmasının planlanacağı duyuruldu. Öte yandan Wellome Trust yılan sokmasına bağlı oluşacak hasarlarda ölümlerin ve sakatlıkların önlenmesi amacıyla geliştirilecek tedavilere 90 milyon € ödenek ayırmayı planlıyor.

Dünyada tüm yılan türlerinin sayısı 3.400 civarında. Bu türlerden yaklaşık 600’ünün zehirli olduğu biliniyor. Yılan sokmalarının tedavi edilebilir olması söz konusu olsa da gelişmemiş ülkelerde bu alanda çalışma yapılmaması, maddi imkansızlıklar ve panzehir fiyatlarının yüksek olması yılan ısırmasına bağlı yıkıcı sonuçlara neden oluyor. Dünyada ortalama her gün yaklaşık 200 insanın ölmesi ve yılan sokmasına bağlı olarak yaklaşık 400 bin kişinin yaralanması ve sakat kalması tehlikenin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Dünyanın Göz Ardı Edilmiş En Gizli Sağlık Sorunu

Sivil toplum kuruluşları ve sağlık alanında çalışmalar yapan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi kurumların yaptığı çalışmalar sonucunda dünyada her yıl yaklaşık 5 milyon kişinin yılan saldırısına maruz kaldığı tahmin ediliyor. Yılan saldırısına maruz kalan insan sayısının bu denli fazla olmasının yanı sıra yılan saldırısına bağlı 130 binlere varan insan ölümü ve 500 bin insanın yılan ısırması sebebiyle sakat kalması ve yaralanması bu gizli sağlık problemiyle yeterince mücadele edilemediği anlamına geliyor.

Bu kapsamda yaptıkları çalışmaları tüm dünyaya açıklayan Wellcome Trust uzman doktoru Philip Price özellikle Afrika ve Asya’da tarımla uğraşan insan sayısının fazla olmasının yılan saldırılarını arttırdığı, sağlık hizmeti veren kuruluşların yetersiz olduğunu ve zehirli yılanların panzehirlerinin sağlık kuruluşlarında bulunması konusunda sorunlar olduğunu belirtiyor. Ayrıca geleneksel panzehir temin yöntemlerinin bilimsel verilerle desteklenmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sağlık alanında gizli ve sinsi bir şekilde insanların yaşamını etkileyen yılan ısırmalarıyla bilinçli bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu kapsamda yılan ısırmasına bağlı ölümlerin önlenmesi amacıyla 136 milyon dolarlık kaynak ayıran Dünya Sağlık Örgütü, yılan ısırmalarına karşı insanların eğitilmesini ve sağlık kuruluşların desteklenmesini planlıyor.

Yılan Sokmasıyla Mücadelede Etkili Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Toplumda bilinenin aksine Yılan sokması tedavi edilebilir bir durumdur. Ancak yılan sokmasının hemen ardından gerekli tedaviye başlanmaması ciddi sakatlıklara ve ölümlere yol açmaktadır. Bu nedenle sağlık kuruluşlarının zehirli yılanların panzehirlerini elinde bulundurmaları önem arz etmektedir. Doğru panzerin yılan sokan kişiye kısa sürede verilmesi hem olumsuzların önüne geçecek hem de bu duruma bağlı ölümlerin önemli ölçüde azalmasına yardımcı olacaktır.

Yılan sokmasına bağlı ölümlerin önlenmesinde güvenli, ucuz ve bilimsel tekniklerin kullanılması gerekmektedir. Geleneksel yöntemlerin bu alanda bilimle buluşturulması halinde yılan ısırmasına bağlı ölümlerin dünya çapında azalış gösterileceği muhakkaktır. Yılan ısırması sonrasında oluşan kalp ve böbrek yetmezliği, felç, karaciğer enfeksiyonu ve hastalıklarının olumsuz etkilerinin giderilmesinde de yapılacak çalışmalar tüm dünyada yılan ısırmasına bağlı ölümleri ve problemleri azaltacaktır.