24 Mayıs 2024 Cuma
Ana SayfaSağlıkHastalıkPsikolojik sendromlar nelerdir? Belirtileri, nedenleri ve tedavi yöntemleri

Psikolojik sendromlar nelerdir? Belirtileri, nedenleri ve tedavi yöntemleri

İçerikleri

Psikolojik sendrom çeşitleri nelerdir sorusuna yanıt ararken ilk önce sendrom sözcüğünün temeli ve anlamı üzerinde durmalıyız. Sendrom, hangi sebepten dolayı ortaya çıktığı belli olmayan ruhsal bozukluklara verilen bir isimdir. Psikiyatrik sendromlar, birden fazla olgunun bir araya gelmesi ile oluşan ruhsal rahatsızlıklar olarak da tanımlanmaktadır.

Psikolojik sendrom çeşitleri arasında daha henüz keşfedilmemiş durumlar da mevcuttur. Fakat öyle sendromlar vardır ki insan beyninin gizemini bir kez daha kavramanıza olanak sağlamaktadır. Biz de sendrom tanımından yola çıkarak ilginç psikolojik hastalıklar nelerdir yakından bakalım istedik.

Obsesif Kompülsif Bozukluk Nedir?
Obsesif Kompülsif Bozukluk Nedir?

1- Obsesif Kompülsif Bozukluk Nedir?

Psikolojik sendromlar nelerdir içeriğimize pek çok kişise görülen OCD hastalığı ile başlıyoruz. Obsesif kompülsif bozukluk olarak tıp literatürüne geçmiş olan bu sendrom, bir şeyleri takıntı haline getirmenin tanımıdır. Bir çeşit ritüel haline getirme durumu olan OCD, o ritüellerin yapılmaması durumunda hastaya rahatsızlık vermektedir.

Obsesif Kompülsif Bozukluk Belirtileri Neler?

Türkçe kısaltması OKB olan bu hastalığın en yaygın belirtileri arasında kişilerde görülen huzursuzluk hali bulunmaktadır. Takıntılı olduğu durumu yerine getirmeyen hasta, kaygı bozuklukları ile mücadele etmek zorunda kalacaktır. Ancak o durumun yerine getirilmesi ile geçici bir rahatlık yaşayan kişinin benzer bir durumda aynı belirtileri göstermesi de kaçınılmazdır.

Obsesif Kompülsif Bozukluk Tedavisi

OKB için belirlenmiş ve tavsiye edilen en önemli tedavi yöntemi psikoterapidir. Bu hastlıktan muzdarip olan kişilerin hayatlarını daha kolay bir hale getirmeleri adına tedavi görmeleri şarttır. OKB, kimi zaman çok yoğun hissedilmese de bu durumun ileri boyutlara ulaştığı vakalar da söz konusudur.

Böyle bir durumda hastanın düzenli psikoterapi seanslarına katılım göstermesi beklenir. Kimi durumlarda hastalığın tedavisinde ilaç tedavisi yönteminden de faydalanılmaktadır.

2- Narsistik Kişilik Bozukluğu Nedir?

Psikolojik sendromlar nelerdir yazımıza bir diğer yaygın görülen hastalık olan narsistik kişilik bozukluğu ile devam ediyoruz. Kişinin kendisini diğer insanlardan üstün görmesi ve mükemmel olduğunu düşünmesi durumuna narsistik kişilik bozukluğu adı verilmektedir. Bu durumda kişiler, her şeye kendilerinin hakları olduğunu düşünür ve ona göre yaşarlar.

Narsistik Kişilik Bozukluğu Belirtileri Neler?

Narsist kişilerde genellikle büyüklenme ve kendini üstün görme durumları gözlemlenmektedir. Bu kişiler sürekli beğenilmek ve taktir edilmek isterler. Başarıya ulaşmak adına yalan söylemekten çekinmezler ve her yolun mübah olduğunu düşünürler. Bu kişilerin çevrelerinde bulunan diğer kişilere karşı saygısız davranmaları da söz konusudur.

Bu tip belirtileri gösteren kişilerde narsistik kişilik bozukluğu sendromu bulunabilir. Böyle bir durumda kişinin tedaviye yönlendirilmesi faydalı olacaktır.

Narsistik Kişilik Bozukluğu Tedavisi

Psikolojik sendromlar nelerdir ve bu tür sendromların tedavileri nelerdir sorularına narsist kişilerin tedavisi ile yanıt veriyoruz. En tehlikeli psikolojik hastalıklar arasında yer alan narsistlik sendromunun tedavi yöntemi de psikoterapidir.

Kendilerinde herhangi bir problem görmeyen bu kişilerin tedaviyi kabullenme süreçleri de sancılı geçebilir. Böyle bir durumda aile bireylerinin de terapi seanslarına katılım sağlamaları tercih edilmektedir.

Tükenmişlik Sendromu Nedir?
Tükenmişlik Sendromu Nedir?

3- Tükenmişlik Sendromu Nedir?

Tükenmişlik sendromu, tıp literatürüne yeni girmiş olan bir çeşit psikolojik bozukluktur. 2020 yılı itibariyle kabul gören bu hastalık, genellikle iş alanında ortaya çıkan tatminsizlik duygusu ile eşdeğerdir. Yıkık psikolojik rahatsızlığı nedir sorusuna da kendini tükenmiş hissetme şeklinde bir yanıt verilebilmektedir.

Tükenmişlik Sendromu Belirtileri Neler?

Tükenmiş hissetme halinde genellikle yapılan işten tatmin olmama durumu gözlemlenir. Kişi, iş başı yaptığı süreçte kendisini depresif hissetmekte ve iş ortamında mutsuz olmaktadır. Sürekli bir hayal kırıklığı hissedilen bu durumda işi bırakma ihtiyacı da ortaya çıkar. Tüm bu temel belirtiler tükenmiş hissetmenin başlıca özellikleri arasında yer almaktadır.

Tükenmişlik Sendromu Tedavisi

Tükenmişlik sendromunun tedavisi için de genellikle bireysel psikoterapi yoluna gidilmektedir. Aynı zamanda kişinin bir müddet dinlenmesi ve hatta işten elini çekmesi de önerilen yöntemler arasında yer almaktadır.

Tükenmişlik sendromundan muzdarip olan kişiler için depresyonu ve kaygıyı azaltan ilaçların kullanılması da tavsiye edilmektedir.

4- Peter Pan Sendromu Nedir?

Psikolojik sendromlar nelerdir sorusuna yönelik en ilginç cevaplardan biri de Peter Pan sendromudur. Peter Pan sendromu, büyüme korkusu çeken çocukların muzdarip olduğu bir ruhsal bozukluktur. Bu durum, kimi yetişkin bireylerde de gözlemlenebilmektedir. Özellikle de sorumluluktan kaçan yetişkin erkek bireylerde Peter Pan sendromunun belirtilerine rastlanılabilir.

Peter Pan Sendromu Belirtileri Neler?

Peter Pan sendromunun belirtileri arasında çocuk yaşta olunmamasına rağmen çocuk gibi davranma durumu geliyor. Aynı şekilde bu bireylerde çeşitli basit sorumluluklardan kaçma hali de sıklıkla gözlemleniyor. Sorumluluk yüklenen bireyler, depresyon ya da kaygı bozukluğu gibi durumlar yaşayabiliyor.

Peter Pan Sendromu Tedavisi

Peter Pan sendromunun tedavisi için de bireysel terapi yöntemi uygulanmaktadır. Bu sendroma sahip olan kişilerin her bir seansa eksiksiz katılım sağlaması önemlidir. Sendromun başlıca belirtilerinden olan sorumluluk alma halinden kaçma terapi almaya da engel olabilen durumlardan biridir. Bu yüzden hastaların düzenli takip edilmesi ve tedaviye teşvik edilmesi önemlidir.

Yabancı El Sendromu Nedir?
Yabancı El Sendromu Nedir?

5- Yabancı El Sendromu Nedir?

Sıradışı psikolojik hastalıklar arasında yabancı el sendromu olarak bilinen bu rahatsızlık da yer alıyor. Bu ruhsal bozuklukta sağ ve sol elin birbirlerinden bağımsız hareket etmeleri durumu söz konusudur. Yani aslında beyniniz ellerinize komut verdiğinde bir eliniz bu komutu yerine getirmeyi reddetmektedir. Bu da komut verilen elin istenmeyen şeyler yapmasına neden olabilir.

Yabancı El Sendromu Belirtileri Neler?

Yabancı el sendromu belirtilerinin başında sağ ve sol elin bağımsız hareket etme durumu yer alıyor. Genetik sendromlar arasında da görülen bu hastalıkta bir eliniz sizden tamamen bağımsız hareket edebilir. Beynin lobları arasında gelişen fiziksel bir bozukluktan kaynaklandığı düşünülen bu durum en ilginç hastalıklar arasında yer almaktadır.

Yabancı El Sendromu Tedavisi

Psikolojik sendromlar nelerdir sorusuna verilecek en ilginç yanıtlardan biri olan yabancı el sendromunun kesin bir tedavisi bulunmuyor. Bu hastalık için de psikiyatri dünyasında çeşitli çalışmalar yapılmaya devam ediliyor. Bu durumdan muzdarip olan kişilere kimi zaman ilaç tedavisi uygulanabiliyor.

6- Huzursuz Bacak Sendromu Nedir?

Huzursuz bacak sendromu da tıp dünyasında sıklıkla görülen ruhsal bozukluklar arasında yer alan bir hastalıktır. En sık görülen psikolojik rahatsızlıklardan olan bu hastalık genellikle dinleme halinde iken ortaya çıkmaktadır. Bacaktaki istemsiz kas hareketleri olarak tanımlanan bu durumun pek çok belirtisi bulunuyor.

Huzursuz Bacak Sendromu Belirtileri Neler?

Bu ruhsal bozukluğun genel belirtileri arasında bacakta görülen istemsiz hareketler yer alıyor. Bacağın kasılması ve karıncalanması hali bu durumun en yaygın belirtileri arasında tanımlanmaktadır. Bacakta görülen ağrı, uyuşma, iğne batması ve yanma gibi hisler de hastalığın diğer yaygın belirtilerindendir.

Huzursuz Bacak Sendromu Tedavisi

Hastalığın tedavisi için psikiyatri ve nöroloji kliniğine muayene olmanız gerekmektedir. Buna göre uzman hekimler gerekli gördükleri taktirde dopaminerjik ilaçlarla tedaviyi başlatabilirler. Bu sendromun en yaygın tedavisi de düzenli olarak kullanılan ilaç tedavisidir.

7- Alice Harikalar Diyarı Sendromu Nedir?

Psikolojik sendromlar nelerdir sorusuna verilecek en ilginç yanıtlardan biri de Alice Harikalar Diyarı sendromudur. Genellikle çocukluk döneminde görülen bu durumda kişiler nesneleri algılamakta zorlanırlar. Bir nesneyi olduğundan daha büyük ya da daha küçük görme durumu olan bu hastalıkta çeşitli duyu kayıpları söz konusudur.

Alice Harikalar Diyarı Sendromu Belirtileri Neler?

Alice Harikalar Diyarı sendromu belirtileri arasında nesnelerin büyüklüklerini algılayamama durumu yer alıyor. Buna göre bazı nesneler olduğundan çok büyük ya da çok küçük olarak algılanabiliyor. Aynı zamanda bu kişilerde işitsel bazı bozukluklara da rastlanılabiliyor.

Alice Harikalar Diyarı Sendromu Tedavisi

Alice Harikalar Diyarı sendromu tedavisi için de çeşitli ilaç tedavilerine başvuruluyor. Aslında optik bir problem yaratmayan bu hastalık tamamen algı ile ilgili bir problem teşkil ediyor. Bu yüzden günümüzde hala bu hastalığın kesin çözümleri üzerine araştırmalar yapılıyor.

Stendhal Sendromu Nedir?
Stendhal Sendromu Nedir?

8- Stendhal Sendromu Nedir?

Psikolojik sendromlar nelerdir sorusuna oldukça farklı bir sendrom ile yanıt verebiliyoruz. Bir diğer adı Floransa sendromu da olan Stendhal sendromu, sanata aşıır duyarlı olmayla ilgili bir durumdur. Çeşitli sanat eserlerini canlı gören insanlarda kalp çarpıntısı ve hatta kalp krizi gibi durumlar meydana gelir. Sanata ve güzel manzaraya aşırı duyarlı olmakla tanımlanan bu sendromun Floransa’da çok sık görüldüğü de bir gerçektir.

Stendhal Sendromu Belirtileri Neler?

Stendhal sendromu belirtileri arasında estetik olarak güzel bir manzara gören insanlarda meydana gelen kalp çarpıntısı gibi durumlar yer alıyor. Aynı şekilde bu kişilerde terleme, nefes darlığı, tansiyon ve bulantı gibi belirtiler de ortaya çıkabiliyor. Stendhal sendromu kimi durumlarda kalp krizine de yol açabiliyor. Böyle bir durumda kişi genellikle hafif bir baygınlık da geçirebiliyor.

Stendhal Sendromu Tedavisi

Stendhal sendromu için kesin bir tedavi yöntemi ne yazık ki bulunmuyor. Zaten bu durumun tam olarak ne zaman ortaya çıkacağı yönünde de net bir bilgiye rastlanılmıyor. Ancak Floransa sokaklarında bu tip durumlara müdahale edilmesi için pek çok ambulans beklediğini de söyleyebiliriz. Eğer sanata ve estetik güzelliklere duyarlıysanız siz de bu durumla karşılaşabilirsiniz.

9- Münchausen Sendromu Nedir?

Psikolojik sendromlar nelerdir sorusuna yönelik yanıt ararken karşımıza Münchausen sendromu gibi ilginç bir durum da çıkabilir. Kişinin ilgi görme amacıyla kendisini hasta etmesi durumuna bu sendromun adı verilmiştir. Buna göre kişi, ilgi görmek istediğinden dolayı kendini hafif derecede hasta etmekte ya da hasta göstermektedir.

Münchausen Sendromu Belirtileri Neler?

Bu sendromun belirtilerinin arasında hasta taklidi yapılması hali geliyor. Bu kişiler ilgi görmek için kimi zaman kendilerini hafif derecede hasta etmeyi de göze alabiliyorlar. Kimi zaman değişik ruh hali geçişlerinin görülmesi ve depresif haller de bu hastalığın belirtisi olabiliyor.

Müchausen Sendromu Tedavisi

Münchausen sendromu tedavisi edilmesi elzem olan ruhsal bozukluklar arasında başı çekiyor. Bu hastalıktan muzdarip olan kişilerin durumları fark edildiği anda psikoterapiye başlatılmaları uygun görülüyor. Aynı zamanda kişinin ruhsal geçişlerini toparlayan ilaç tedavisi de sendromun iyileştirilmesinde etkili olabiliyor.