18 Temmuz 2024 Perşembe
Ana SayfaYaşamİş hayatının hastalığı: Mobbing

İş hayatının hastalığı: Mobbing

İçerikleri

Mobbing, yıldırıcı ya da bezdirici, bir kişi veya grubun, pozisyonunu, mertebesini ya da gücünü kullanarak sistematik bir psikolojik şiddet ile başlayan ve durmadan devam eden duygusal saldırıya denilmektedir. İş hayatındaki mobbingin türleri bulunmaktadır. Bunlar; karşıdaki kişiyi önemsememe, lakap takma, sinirlendirme, iftira atma, yok sayma gibi durumlarla çeşitlendirilebilir.

İş hayatı bittikten sonra mesaj, arama ya da başka bir şekilde karşıdaki kişiyi aramak, sözlü taciz etmek de mobbing olarak ifade edilmektedir. Çalışma yerinin değiştirilmesi mobbing kapsamına girmektedir. İkamet yerine uzak bir yere tayini çıkılması mobbing durumuna girmektedir. Çalışma saatlerini arttırılması da mobbing kapsamına girmektedir. Yıldırıcı baskının yüzde 80’i yöneticiler ve patronlar tarafından uygulanmaktadır. Ayrıca, Türkiye’de Mobbingle Mücadele Derneği de bulunmaktadır.

Mobbing bazı yerlerde ofis hastalığı olarak da geçmektedir. Kasıtlı olması ya da sürekli yapılması halinde gerekli yerlere başvurulması gerekmektedir. Beyaz yakaların mavi yakaları ezdiği, üstlerin altlara baskı yaptığı durumlarda ortaya çıkan mobbing, aslında işten çıkartmak için yapılmaktadır. Bir kişi direkt olarak işten çıkarılsa, tazminat alacak ve şirketin maddi değerlerini zora sokacaktır. Bu yöntemle hem kendisi çıkar hem de şirketin tazminat için para kasasında kalır.

Mobbing Kanıtlanması İçin

İş hayatında mobbing kanıtlanması için, ilk olarak yazılı kaynakların kopyalanması ve alınması gerekmektedir. Bir kişi size sözlü şiddet uyguluyor ve duygusal da bir baskı yapıyorsa bunu da yazı ile belirtiyorsa mutlaka dosyanın kopyası alınmalıdır. Sözlü şartlar genel itibariyle kanıtlanamadığından ispat şartı zora girilmektedir. Lakin mobbing olaylarından sonra alınacak doktor raporu ile birlikte mobbingin ispati kolaylaşmaktadır.

Hukuksal süreç dahilinde mobbing, “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” kapsamına girmektedir. Bu durum mobbingi, haklı fesih olarak kabul edilmesine yol açar. Bu durumdan sonra, çalışanlar, mobbing yapan kişi ya da patrona karşı “kötü niyet tazminatı” alabilmektedirler. Ayrıca yasalarda da belirtilerek mobbing için, tazminat talebi bulunulmaktadır. Şirket, mobbinge uğrayan kişileri korumakla mükelleftir. Hukuk bu durum için, “psikolojik şiddet türüne uğrayan kişilerin daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almaları yükümlü sayılmıştır” ibaresi yer almaktadır. (Yeni borçlar yasası 417/1)