19 Temmuz 2024 Cuma
Ana SayfaSağlıkCovid-19 öncesi ve covid-19 sonrası

Covid-19 öncesi ve covid-19 sonrası

İçerikleri

Birleşmiş Milletler Konseyi UNDP ce belirlenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları SKA 2016 da 15 yılda uygulamaya konmak üzere 170 ülkede başlatıldı.  “2030 a kadar” İklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış, adalet vb ile gelecek nesillerin yaşamını sürdürülebilir biçimde iyileştiren sağlık, enerji, eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliğinde İNSAN a yakışır yaşam düzenlemeleri uygulamaya konuldu. Küresel Kalkınma amaçlarını Türkiyemizde de Sürdürülebilir kalite ve verimlilikle uygulayan ülkemiz ve dünya son dört yüzyılda bir görülen Covit 19 vb gibi pandemi ve salgınlarla durdurdu. Tüm hedef ve önceliklerini Davos Zirvesi sonrası güncelleyerek, küresel yeni önceliklerini belirlemek zorunda kaldı. Carbon Nötr olacak bir iş yönetim anlayışı 2020 yılı sonuna kadar tüm dünyada sürdürülebilir dünya ve dünyanın bütünleşik çalışması gerekliliği belirlenmiştir. Küresel ekonominin yapılandırılması aşamasında 2030 yılına kadar ekonomi ve siyasi iyileştirilme ve ticaretin E ticaret olarak yapılması ve digital yapılandırma sağlanmalı ve daha adil dünya için işbirliğiyle , adil ve eşitlikçi devlet gerekliliğiyle sorumlu liderlik anlayışını gündeme  getirmiştir.

Covit 19İnsan Sağlığını tehdit eden Pandemi kararının alınmasına sebep oldu. Dünyaya geldiği günden buyana tüm icat ve buluşlarıyla ilerleyen insanoğlunun  global dünya düzeni dengelerini altüst etti. Tüm dünya Maslow un ilk basamağında olan Sağlık, güvenlik ile teknolojik dönüşüm sınavına girerek, gerçek yüzleriyle test olduğunu insani ve duyarlı bakışımız gözlemledik. Covit 19 la pandemi kararıyla mücadelede; 5 ay önce Çin Wuhan da başlayarak 180 ilkedeki ilerlemelerini hepbirlikte izlemekteyiz. 11Mart 2020 ayı Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülen pandemi mücadelesinde; Türkiyemizde Sağlıkta Dönüşümle gerçekleştirilen yapısal idari ve insani yatırımların ve yılmadan özveri ile çalışan nitelikli, tüm  kamu ve özel kurumsal yapılanmanın istikrarı ve güveni Türk halkınında gayretli katkısıyla yürütülmektedir. Covit 19 da Sağlık Bakanlığı direk etkin müdahale ederken, Türkiyemiz tüm kamu ve kuruluşlarının digital dönüşümdeki yapılanmasının farkındalığıyla, İçişleri Bakanlığı, Valilik, İl Sağlık Müdürlükleri ve belediyelerin vb işbirliğiyle dürüst ve şeffaflıkla, halka alınan tedbirleri açıklamasıyla sağlıklı yürütülmektedir. Covit 19 la mücadelede Türkiye % 2.3 en düşük ölüm oranına sahip ülke olup, yoğun bakımda % 30 doluluk oranıyla, ücretsiz veya endüşük maliyet içeren tedavi imkanıyla, DSÖ nle verileri paylaşarak Sağlık Ekibi ve teknolojik ve iletişim donanımı ile şeffaflıkla ve etik ilkelerle yürütülmektedir.

DSÖ Başkanı Antonio Gurerres tarafından Türkiyemizin Sağlık sistemindeki başarısı, tedbirli davranılmasının devamının sağlanması ve ülkemizden 53 ülkeye gönderilen Tıbbı yardım malzemesi için üst hükümet yetkililerine teşekkür etmiştir. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca  791.000 hastanın Türkiyede Covit 19 başlangıcından itibaren; Halk Sağlığı Kurumu Bulaşıcı Hastalıklar 1. basamak sağlık hizmetleri, Enfeksiyon Uzmanlığı, Halk Sağlığı Uzmanlığı ve Aile Hekimliği uygulamalarının filyasyonla takipleriyle sıkı denetlenerek kontrol altına alındığını belirtmiştir. Covit 19 la mücadelede pik yapma dönemine gelindiğini, kademeli olarak yeni normale geçiş  gerçekleitirleceğini belirtirken, rehavete kapılmadan ramazan ayınını değerlendirip, tedbili olmaya devam edilirse, kısmen belirlenecek kriterlerle bazı işyerlerinin faaliyetlerinin dönüşümlü çalışmaya başlangıcının yapılabileceğinin sinyalini vermiştir.

Hükümetimiz  Pandemi sürecinde etkili kriz yönetimini uygulayan duruşuyla;

 • Sağlık,
 • Finans,
 • Devlet,
 • Ulaşım,
 • Tarım ve içişleriyle acil ve duyarlılıkla alınan tedbirleri ve Vefa Destek Hattı Uygulaması, Mekez Bankası duruşuyla, faizleri çekerek iş dünyası için alınan tedbirlerin gündeme alınmasıyla Küresel Devlet Politikasını gerek kamu gerek özel kuruluşların desteğiyle en iyi uygulayan devlet ve millet konumuna gelmiştir.

WHO Birleşmiş Milletler Konseyinde Covit 19 pandemisi sonrası gelişen tehditler;

 • Kamu kurumlarına güven azalması,
 • Ekonomik Krizin istikrazsızlığı,
 • İnsan Hakları ihlalleri,  Toplumsal Cinsiyet Esitsizliği,
 • Siyası gerginlikler,
 • Seçimlerin ertelenmesi,
 • Meşrutiyet sorunu,
 • Terör tehtidi,
 • Biyolojik Terör tehtidi olarak açıklanmıştır.

Küresel Devlet yapılarındaki açıklar ortaya çıkarken, alınacak önlemlerin hızlandırılmasıyla yeni normele geçiş ve uluslararası işbirliğinin bilim, sağlık, ticaret, tarım, turizm vb alanlarda kademeli digitalle geçiş sürecinde 2021 ortalarına denk geleceği gözükmektedir. WHO nun da taktiriyle, Türkiyemizdeki işbirlikleri her kademede sağlanarak, duyarlılıkla uygulanmaktadır. Halk Sağlığı Kurumunun 1. basamak ve filyasyon uygulamasıyla ve Sağlıkta Dönüşüm sonras Güçlü Sağlık ekip altyapımız ile  % 2.3 en düşük ölüm oranı ve % 30 yoğun bakım doluluk oranına indirilmesi sağlanmıştır.

Covit 19 sonrası Küresel Gelecek Dönüşümünde, yeni normalleşmede esneklik, bulunulan toplumu kapsayıcı, sadelikle farkındalık oluşturularak, insan kaynakları ve iletişimi güçlü, stratejik ve planlama analiziyle, risk ve kriz yönetiminde kalite verimllikle sürdürülebilirlik sağlayan, BİZ anlayışıyla paylaşmanın önemini ortaya koymuştur. İnsana ve Çevreye duyarlı, insanı çtekileştirmeyen, baskıcı olmayan güveni tesis eden, bilimle etik üretirken, ekibini yetiştiren, yönetim anlayışıyla ve liderlerin önderliğiyle kademeli geçiş sağlıklı olacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramından alacağımız feyz ile başarılı ve etkin toplumsal yönetici lider diğer yıldızların parlamasından endişelenmez, sevinç duyar ve destekleyici olur.

Betül Serpil Aykam