15 Haziran 2024 Cumartesi
Ana SayfaSağlıkSürdürülebilirlik ve İSG

Sürdürülebilirlik ve İSG

İçerikleri

Sürdürülebilir Akıllı Şehirler ve topluluklar, şehirlerin güvenli dayanıklı ve insana, tüm canlı doğasına uyumlu olması gerekmektedir. Dünyada 3.5 milyar insan şehirlerde yaşıyor iken, 828 milyar artmakta olan nüfus sayısıyla da gecekondu bölgelerinde yaşamaktadır. Dünya yüzölçümünün % 3 lük bölümünü şehirler kaplamaktadır. Enerji tüketiminin % 60-80, karbon salımının % 75 i şehirlerde gerçekleşmektedir.

Akıllı Şehirlerde enerjiyi, sağlığı, çevreyi, şehrin coğrafi konumu ve tarihi dokusunu, kamu ve özel çalışma alanlarıyla, il ve ilçe belediyesi, İl Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Ticaret Odası vb gibi kamu ve özel yerel kurumlarının işbirliğinin uyumuyla sağlanmaktadır.

Covit 19 da tüm kamu ve özel yetkili kurumların işbirliği duyarlılığıyla, Türkiyemizde ölüm oranlarında düşüklük, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve Toplum Bilim Kurullarında alınan kararlar sonrası, ilgili bakanlıklar ve yerel idareler için alınan kararlar ve genelgeler, TC Cumhurbaşkanlığı kabine toplantılarıyla alınan kararlarla yeni normale adapte olmaya çalışılmaktadır. Turizm tesisleri açılması, düğün sezonu, asker uğurlama, ölüm sonrası başsağlığı vb gibi sebepler ile birlikte yakın ve tanıdıklarımızla birlikte karşılaşsakta MASKE, MESAFE ve HİJYEN tedbirlerinden taviz vermemeliyiz.

Son 15 gün içinde hasta sayımız ve ölüm sayısı 20 li rakamlara kadar artış sağlayıp, risk içermektedir. Yazın bu sıcak günlerinde bireysel sorumluluğumuz içinde bu 3 lü tedbire dikkat etmez isek, 31 Ağustosta okulların açılma hedefi, dış ülkelerle ticari ve seyahat amaçlı yolculuklar, turizm sezonunda yapılacak uygulama ve ziyaretler vb gibi normalleşme aşaması ve olgunluğunda olan sektörlerimizi sekteye uğratabiliriz.

İspanyada 2. Salgın için alarm verilirken, virüsün mutasyon ile sürekli değişim sağladığı araştırmalar sonucu belirtilmektedir. Akıllı şehirlerde tüm kurumların ve vatandaşların toplumsal duyarlılığı, işbirliğiyle Sağlıklı Süreçler geliştirilecek olup, uygulanan filyasyon tedbirleriyle de ülkemizde 2. Dalgaya geçmeden Covit 19 kontrol altında tutulacaktır. Aşı çalışmaları sonucu şuan deneklerde uygulama başlanmışken, 2021 yılı ilk aylarında uygulamaya konulacağı varsayılmaktadır.

Şehirlerde deprem teklikesi atlatsakta, akıllı şehirlerin yapılandırılmasında da deprem önlemlerine uyum sağlayabilecek bina ve alanların yapımında son yıllarda gelişimler ve ilerlemeler gözlemlemekteyiz. Fakat gerek durumu geçiştirmek, gerek gözyumma şeklinde bireysel ve toplumsal bilgi eksiklikleri sonucu direnmeyle, ders alma özelliği geliştirilmeyen toplumlarda 7 şiddeti üstü sarsıntıda can kaybı ve yıkım kaçınılmaz son olacağını hepimiz biliyoruz. Fakat uygulamaya geldiğinde gereken dikkat ve özeni, sürekli öteleyerek zamanın erteleme ateletiyle geçiştiriyoruz. Sonuçta depremle sarsıntıyla yıkım ve enkaz olduğunda, her ders alamadığımız tedbir ve toplumsal duyarlılığı devlete atma, suçlu arama meyli, yaşarken, yaşatmaktayız.

Sakarya ilimizde de gerçekleşen Coşkun Havaii Fişek Fabrikasında gerçekleşen, inceleme altına alınan İş ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği adına başlatılan çalışmalar devam etmektedir. 100 ün üstünde yaralı, 6 can kaybı, 1 kayıp aranırken ortalama 200 kişinin çalıştığı kurumda patlama sonucu uzmanlar inceleme için sahada çalışmalar başlatmışlardır. İSG Uzmanlığı ile çalıştırılan, risk içeren işletmelerde süreklilik arzeden düzenlemelerin ele alınmasının gerekliliğiyle, bu çalışma için ekip olabilerek uyumlu tedbirleri hayata geçiren, agile yönetici lider ihtiyacını gözler önüne sermektedir.

Gerçekleşen iş kazası niteliğinde geçmiş yıllarda da yaşanan iş kazalarının, İş ve İşçi Sağlığı Güvenliği kriterlerince değerlendirilerek, Sağlıklı iletişimle çözüm bulunması için alınacak önlemler sonucu hata ve risk oranında minimal riske indirilmesi sağlanabilecektir.
Dahil eden liderlik, agile yönetim anlayışıyla ortaya çıkabilecek her tür risk içeren sorun için, her bir çalışanın bilinç düzeyinin arttırılarak, işe sağlıklı katılımı sağlayarak, sağlıklı kurumsal iletişim ve işbirliğiyle, kurum kültüründe acillik arzeden geribildirimlere gözyummadan, hızlı feedback vererek, baskısız üst yönetime bildirilen çevik yönetim ihtiyacı, minimal risk ve kaza oranında düşme sağlayabilecek midir?

2021 yılında 50 kişiden az işçi çalıştıran her kurumda Sorumlu Müdür veya İş yeri Hekimi yanı sıra 1 adet İSG Uzmanı (gerek kurumundan aldığı eğitim programlarıyla, gerekirse açılan sertifika eğitim programlarıyla yetişip) görevlendirilmesi gerekirken, ülkemizde 7 yıl önce alınan kararlar neticesinde durumun aciliyeti tespit edilmiş, uygulama yeni başlamaktadır.

Her bir canlının değerli olduğu Ekosistemde, toplumsal bilinçli çevre duyarlılığıyla, yaşar ve yaşatırken, gerek sade vatandaş olarak, gerekirse ilgili bölüm görevli uzmanlarının sağlıklı uyarı ve önerilerini dikkate alarak toplumsal duyarlılıkla ve gerekli özen ve duyarlılığı gerek bireysel, gerekse kurumsal olarak göstermeliyiz.

Betül Serpil Aykam