26 Mayıs 2024 Pazar
Ana SayfaHaberlerStres insanların birbirlerine yakınlaşmasını sağlıyor!

Stres insanların birbirlerine yakınlaşmasını sağlıyor!

İçerikleri

Stres, hemen herkesin hayatında yer alan ve genelde olumsuz olarak kabul edilen psikolojik bir durumdur. Stresle başa çıkmak insanı zihinsel olarak tüketen bir durumdur. Ancak, bu konuda yapılan yeni bir araştırma stresin sadece olumsuz yönleri olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Bu araştırmaya göre, stres insanların sevdiklerine daha çok yakınlaşmasını sağlıyor. Çünkü, stres yaşayan bir kimse bu durumdan kurtulmak için kendisine yakın gördüğü insanlara ve ailesine daha çok yakınlaşıyor. Böylece, kişi hem sevdikleri ile daha çok iletişim kurmuş oluyor hem de stres problemleri ile daha kolay başa çıkabiliyor.

Stres Yaşayan Kişiler Duygusal Desteğe İhtiyaç Duyuyor

Çoğunlukla olumsuz kabul edilmesine rağmen, bilim insanları stresin kişiye birtakım sosyal faydalar sağladığını ifade ediyor. Buna göre, araştırmacılar stresli durumların insanlar arasındaki duygusal bağı güçlendirdiğini ve daha çok yakınlaştırdığını öne sürüyor. Kişiler, yaşadıkları stres durumlarını kendilerine yakın gördükleri insanlarla paylaştıkça daha kaliteli iletişim kurabiliyor. Stres hakkında yapılan araştırmada, bilim insanları sekiz gün boyunca 1.600‘den fazla kişiyi inceleyerek, onlara stres tetikleyicilerinin neler olduğunu belirtmelerini istiyor. Ayrıca, araştırmacılar bireylerden bu süreçte sevdiklerinden duygusal destek isteyip istemediklerini de belirtmelerini istiyor. Araştırma sonucunda yapılan analize göre; katılımcılar, yoğun çalışma programı, ofis veya evdeki tartışmaları stresin temel tetikleyicisi olarak görüyor. Ayrıca, bu kişilerin yaklaşık yüzde 50’sinin sekiz günlük araştırma süresi içerisinde stres sorunları ile ilgili yakınlarından duygusal destek aldığı da gözlemleniyor.

Stres Genel Olarak İkiye Ayrılır

Araştırmayı yapan bilim insanları, belli oranda stres yaşamanın kişinin başarılı olmasına olumlu katkı sağladığını belirtiyor. Ancak, uzun süreli stresin, kişide baş ağrısı, depresyon, anksiyete, panik atak, kan basıncı düzensizliği ve kardiyolojik hastalıklar gibi çeşitli sağlık komplikasyonlarına neden olabildiği ortaya konuluyor. Ayrıca, stres devam ettiği sürece bireyde fiziksel, duygusal ve psikolojik sorunlara yol açan depresyon hali ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle, uzmanlar depresyonu önlemek için stresin kontrol altına alınmasının çok önemli olduğunu vurguluyor. Diğer yandan, araştırmacılar stresi olumlu ve olumsuz stres olmak üzere ikiye ayırıyor. Olumsuz stresin vücuda zarar verip bağışıklığı zayıflatabileceği, olumlu stresin ise kişinin hedefe odaklanmasını ve başarılı olmasına yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Stres yaşayan bir insanın bu rahatsızlıktan kurtulması ve depresyon haline girmemesi büyük önem taşıyor. Bunun için, kişinin ailesi ve sevdikleri ile iletişim halinde olması ve sorunlarını onlarla paylaşarak birlikte çözmeye çalışması stres durumlarını daha çabuk ortadan kaldırıyor.