26 Mayıs 2024 Pazar
Ana SayfaHaberlerMMR Aşısı, Covid-19'a karşı koruyabilir!

MMR Aşısı, Covid-19’a karşı koruyabilir!

Araştırmacılar, kızamık, kabakulak ve kızamıkçık ( MMR ) aşısının COVID-19'a karşı korunmaya yardımcı olabileceğini söylüyor. Araştırmacılar, çocuklara verilen MMR aşısından geliştirilen antikorlar ile COVID-19'a karşı koruma arasında bir korelasyon olduğunu buldular.

İçerikleri

Sars-Cov-2‘nin bildirilen küresel enfeksiyon sayısı 24 Kasım 2020 itibarıyla 65,80 milyondur ve bu sayı kısıtlamalara rağmen artmaya devam etmektedir. Virüsün yeni olduğu göz önüne alındığında, sağlık sistemleri salgınla mücadele etmek için hazır bir donanıma sahip değil.

Bununla birlikte, bu ay Amerikan Mikrobiyoloji Derneği’nin bir dergisi olan mBio’da yayınlanan bir çalışma, mevcut bir aşının SARS-CoV-2 enfeksiyonunun daha şiddetli semptomlarına karşı koruyabileceğine dair önceki teorileri destekleyen kanıtlar üretti.

Çalışmanın araştırmacıları, kızamık-kabakulak-kızamıkçık MMR II aşısı ile aşılanmış olanlarda kabakulak titresi seviyeleri ile COVID-19 hastalığı semptomlarının şiddeti arasında ters bir korelasyon buldu.

MMR Aşısı ile COVID-19 Semptom Şiddeti Arasındaki Bağlantı

Eylül ayında, Mexico City’deki Medica Sur’da Dr. Larenas-Linnemann liderliğindeki bir ekip, MMR aşısının COVID-19 semptom şiddetini azaltmadaki rolünü öne süren son çalışmalarının bulgularını yayınladı.

Allergy dergisinde yayınlanan makalelerinde araştırmacılar, pandeminin başlangıcından beri MMR aşısı olan bireylerin beklenenden daha az şiddetli semptomlar geliştirdiğini açıkladılar.

Bu hipotezi takip etmek için, Watkinsville, GA merkezli bir hayvan barınağı olan Rescue Me / World Organization başkanı Jeffrey E. Gold ve bir araştırmacı ekibi, MMR aşısı ile COVID arasındaki olası bağlantıyı araştırmak için bir ekip kurdu.

Kabakulak Titresi Seviyeleri Semptom Şiddetini Tahmin Ediyor

Mevcut çalışmada, 80 kişi deneye alınmış ve iki gruptan birine tahsis edilmiştir; birincil olarak MMR II aşısından MMR antikorlarına sahip 50 kişiden oluşan bir MMR II grubu ve MMR II kaydı olmayanlardan oluşan bir karşılaştırma grubu aşılandı ve antikor test edildi.

Çalışma sonuçları, kabakulak titreleri ve COVID-19 semptomlarının şiddetinin MMR II grubunda önemli ölçüde ters orantılı olduğunu gösterdi. Karşılaştırma grubu böyle bir korelasyon göstermedi.

MMR II grubu içinde, asemptomatik fonksiyonel bağışıklığı olanlar yüksek seviyelerde kabakulak titresine (134 ila 300 AU / ml) sahipti. Kabakulak titresi seviyeleri düştükçe, COVID-19 semptomları daha belirgin hale geldi. Hafif semptomları olanlarda 134 AU / ml’den düşük seviyeler bulundu ve orta derecede semptomları olanların hepsinde titre bandı 75 AU / ml seviyelerindeydi.

Daha Fazla Araştırma Yapılması Gerekiyor

MMR II aşısı ile COVID-19 semptom şiddeti arasındaki ilişkiyi araştıran ilk immünolojik çalışmada, bilim adamları, MMR II aşılarının insanları şiddetli COVID-19 semptomlarından koruyabileceği hipotezini destekleyen kanıtları ortaya çıkardılar.

Kabakulak titreleri ile COVID-19 semptom şiddeti arasında bulunan önemli ters korelasyon, daha fazla araştırma gerektiriyor. Bununla birlikte, MMR II aşısının yerleşik güvenliği göz önüne alındığında, sonuçlar, insanları şiddetli COVID-19 semptomlarından ve hatta hastaneye kaldırılmadan korumak için olası erişilebilir, uygun maliyetli ve güvenli bir yönteme işaret etmektedir. MMR aşılarının enfeksiyonu önlemeye, virüsün yayılmasını azaltmaya ve semptom şiddetini azaltmaya yönelik bir yol sağlaması mümkündür.

Bununla birlikte, MMR aşısının Covid-19 ile olan ilişkisini anlamak için daha fazla çalışma yürütülmesine ihtiyaç vardır.