24 Mayıs 2024 Cuma
Ana SayfaSağlıkHastalıkDiabetes mellitus hastalığı nedir, nasıl ortaya çıkar, tipleri nelerdir?

Diabetes mellitus hastalığı nedir, nasıl ortaya çıkar, tipleri nelerdir?

İçerikleri

Diyabet tek başına olmasa bile komplikasyonları nedeni ile oldukça ciddi bir ölüm sebebidir. Bunu ise neden olduğu komplikasyonları ile yapar. Bu komplikasyonların riskini azaltabilmenin tek yolu ise, gecikmeden konulmuş bir tanı ve hastalığın ciddiyetinin farkında olup, doğru tedavi ile kan şekeri kontrolünü iyi bir şekilde sağlamaktır.

Diabetes Mellitus Nedir?

Diyabet, pankreasın yeterli miktarda insülin hormonu üretmemesi ya da ürettiği insulin hormonunu yeterli düzeyde kullanamaması sonucunda gelişen ve ciddi sağlık sorunlarına yol açan bir hastalıktır. Daha basit şekilde anlatacak olursak kişi, yediği besinlerden kana geçen şekeri yani glukozu kullanamaz ve kan şekeri yükselir.

Diyabetes Mellitus Hastalığı Nasıl Ortaya Çıkar?

Diyabetes mellitus, insülin eksikliği ile ya da insüline karşı oluşan direnç ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Yani aslında tek bir mekanızma ya da tek bir neden yok. Bir çok farklı şey diyabete neden olabilir. Örneğin bir diğer önemli sağlık sorunu olan obezite insülin direnci yaparak Tip2 DM’a neden olabilir. Oysa kronik pankreatit nedeni ile, insülin üreten hücrelerin harabiyeti söz konusu olduğunda, insülin üretimi olmadığından dolayı Tip1 DM gelişecektir. Diyabetes mellitus hastaları karşımıza klasik semptomlar ile gelirler; sık idrara gitme, çok şu içme ve kilo kaybı gibi. Ancak diyabetin tiplerine göre de değişen belirtileri vardır.

Diyabetes mellitus tipleri neler?

Tip 1 DM, sıklıkla genç yaşlarda ortaya çıkmaktadır ve otoimmün nedenler ön plandadır. Genellikle de ailede diyabet öyküsü beklenmez. Tek tedavisi insülindir.

Tip2 DM ise genellikle orta yaş ve sonrasında ortaya çıkan, sıklıkla ailede yakın akrabalarda da diyabet öyküsünün bulunduğu tipidir. Hastalar genellikle kilolu olarak gelirler. Tedavide genellikle ilk başlanacak ilaçlar oral antidiyabetiklerdir ancak kimi zaman bu yetmez. Gerektiğinde insülin tedavisi de tedavi planına eklenebilir.

Diyabetes mellitus hastalığının en sık görülen çeşidi, Tip2 DM olmakla birlikte prognozu en belirsiz olan da budur.. Ve diyabete bağlı komplikasyonların da en sık olduğu tip ne yazık ki budur.

Diyabetes mellitus ne sıklıkla görülür?

DM toplumun yaklaşık yüzde 9’undan fazlasında mevcuttur. Diyabetes mellitus hastalarının ise maalesef ki yarısı hastalığının farkında bile değildir ve yıllardır diyabet hastası olduğu halde tanı konulmamıştır. Tip 1 DM hastalarında hastalığın ortaya çıkışının çok ani olması nedeniyle tanı hemen her zaman konulmaktadır. Ancak onlar da diyabet hastalarının çok az bir kısmını oluştururlar.

Hastalığın tanısı konulmuş olsa dahi birçok hasta tarafından diyabet çok da ciddiye alınmamaktadır. Bunun nedeni tabi ki diyabetin ne kadar büyük sonuçları olan bir hastalık olduğunun toplumda yeterince bilinmemesidir. Oysa ki ölüme kadar gidebilecek birçok ciddi komplikasyonu vardır. Diyabetik nefropati, diyabetik retinopati, ateroskleroz, hipertansiyon, miyokard infarktüsü, inme, felç ,diyabetik nöropati ve birçok koplikasyonunun bir arada görülmesi ile ortaya çıkabilen hatta ayağın kesilmesi ile sonuçlanabilen diyabetik ayak gibi birçok komplikasyon görülebilir.