Çocukluk çağının en sık 2.enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu!

İdrar yolu enfeksiyonları; Çocukluk döneminde üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra en sık rastlanılan 2.enfeksiyonlardır. Yenidoğan dönemi dışında tüm dönemlerde kızlarda erkeklerden 5-10 kat fazla görülür. Yenidoğan bebeklerde özellikle sünnet olmamış erkek bebeklerde sık görülür. Ateş , huzursuzluk, karın ağrısı, dizüri (idrar yaparken yanma) gibi semptomları olabileceği gibi hiç semptomsuzda seyredebilir

.İdrar yolu enfeksiyonu böbrek parankimini tutarak akut pyelonefrit tablosuna yol açabildiği gibi alt idrar yollarını tutarak akut sistit de yapabilir. En sık normal bağırsak florasında bulunan bakterilerin (E.COLİ,KLEBSİELLA gibi) idrar yollarında kolonize  olmaları ile gelişir. En sık üretradan (idrarın dışarıya çıktığı kanal) bakterilerin bulaşması ile olur. Yenidoğan döneminde mikropların kan yolu idrar yollarına ulaşması ilede oluşur.

Konjenital(doğustan) malformasyonlar ,idrar yollarının fonksiyonel bozuklukları,böbrek taşları,kıl kurdu enfestasyonları,kabızlık,seyrek idrar yapma,idrar tutma,ano-genital(özel bölge) hijyen bozukluğu,ano-genital bölgenin sık sabunla yıkanması,ıslak mendil kullanılması idrar yolları enfeksiyonlarının gelişimini kolaylaştırır.İdrar yolu enfeksiyonu her yaş grubunda farklı semptomlar verir.    

Yenidoğan döneminde huzursuzluk, ateş, emmede azalma, kusma, kabızlık, idrarda koku, renk değisikliği; Süt çocukluğu döneminde ateş, huzursuzluk, kusma, idrarda renk ve koku değişikliği, iştahsızlık, kabızlık; Büyük çocuklarda karın ağrısı, dizüri (idrar yaparken yanma), kusma ,ateş, iştahsızlık ile karşılaşırız.                  

Bu şikayetlerle gelen  idrar yolu enfeksiyonu ön tanısını düşündüğümüz hastalarda uygun koşullarda (temiz ve hijyenik) alınmış tam idrar tetkiki ve idrar kültürü isteriz.İdrar kültüründe anlamlı bakteri üremesi olursa uygun antibiyotik ile tedaviye başlarız. Gerekirse rutin kanları sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu ve erken başlayan idrar yolu enfeksiyonu ise ileri tetkikler tanı konulur ve tedavi edilir. Akut pyelonefrit yani böbrek dokusu iltihaplanmasında ve yenidoğan idrar yolu enfeksiyonlarında mutlaka yatarak tedavi edilir.

YORUM EKLE